Wil je je prestatie verbeteren? Werk niet aan het verbeteren van je potentieel. maar aan het uitschakelen van je beperkende gedachten. Om in je kracht te blijven en mogelijkheden te blijven zien in lastige situaties kun je het model gebruiken van Timothy Gallwey.

Gallwey werkte jarenlang intensief met topsporters en ontdekte dat trainen van techniek en conditie maar een deel van het werk is. Gallwey noemt dat ‘het uiterlijke spel’. Waardoor topsporters uitblinken is niet zozeer door hoe zij hun uiterlijke spel beheersen, maar door hoe zij onder vaak grote druk in hun kracht blijven. Het Innerlijk Spel, noemt Gallwey dat.

Topsporters en professionals in organisaties hebben veel met elkaar gemeen. Als wij een bijzondere prestatie willen neerzetten, loopt onze aanpak vaak via de route ‘hard werken, harder werken, nog harder werken’. Het Uiterlijk Spel. Daarmee werken we onszelf vaak letterlijk vast. We kunnen onze aandacht ook richten op hoe wij in onze kracht blijven in lastige situaties. Hoe je prestatie ‘los’ komt van je beperkende gedachten. Dit principe maakt zijn methode goed bruikbaar voor mensen en organisaties.

De formule verklaard
De kleine p staat voor prestatie, datgene wat je wilt realiseren
De grote P staat voor Potentieel, alles wat je kunt, wat in je zit, je mogelijkheden. Het zou natuurlijk zo moeten zijn dat prestaties en potentieel aan elkaar gelijk zijn. Wat je kunt, dat realiseer je. Toch is dat niet zo. En dat heeft niets te maken met dat je het niet kunt. Het heeft te maken met de oordelen en meningen die je hebt over waarom je het niet kunt. Dat zijn de innerlijke stemmen, de ‘i’ in de formule. Het zijn de gedachten die je jezelf hoort denken als je iets belangrijks wilt realiseren: ‘dit kan ik niet, hier heb ik niet voor gestudeerd, dit heb ik laatst ook geprobeerd en toen mislukte het, ik ben te dom, te oud, te jong, te onervaren…’ .  Ook in organisaties zingen de beperkende gedachten rond. Welke beperkende gedachten domineren in jouw werkomgeving?

Hoe pas je het toe?
Je wilt een prestatie verbeteren. Ik kom in mijn praktijk vaak de volgende voorbeelden tegen:

  • We willen de klantgerichtheid verbeteren maar we weten niet hoe
  • Het ziekteverzuim omlaag brengen.
  • De omzet omhoog .
  • De samenwerking in het team verbeteren
  • Het lerend vermogen, bezieling of eigenheid van professionals stimuleren
  • Een nieuw product of dienst ontwikkelen dat al over 3 maanden op de markt moet zijn

De verleiding is groot om het op te lossen met concrete acties. Medewerkers op cursussen, opleidingen of workshops sturen. Harder werken. Mensen ontslaan en vervangen door ‘frisse geesten’. Maar daarmee geef je de boodschap af: ‘Er is iets mis met het potentieel’. Draai het om. Stel jezelf de volgende vraag. Wat is er mogelijk als wij volledig in onze kracht zouden staan, niet gehinderd door enige beperkende gedachte?’. Dus: wat zou er mogelijk zijn als we allemaal klantgericht zouden zijn in ons team? Wat maken we mogelijk in een ‘gezonde’ werkomgeving waarin mensen betrokken zijn en zich geestelijk en lichamelijk fit voelen?. Visualiseer het, praat er over, vul elkaar aan: ja, en…

Inventariseer vervolgens welke overheersende redenen vaak gebruikt worden om te verklaren waarom die prestatie zo moeilijk te realiseren is. Zo komen we bij de ‘ i’s in de formule. Deze beperkende gedachten  hebben drie bronnen: angst, kennis en ervaring. We laten ons vaak leiden door waar we bang voor zijn, door wat we denken zeker te weten of door de dingen die we in het verleden al vaker hebben ervaren en waarvan we denken: dan zal het de volgende keer wel weer zo zijn. In het gratis Bij-de-handboek voor Doorbraakdenkers leer je hoe je die beperkende gedachten effectief aanpakt. Kort gezegd komt het er op neer dat je die aannames gaat ontmaskeren als ‘smoezen’ om de werkelijke uitdaging niet aan te gaan.

Die werkelijke uitdaging vinden we als we in contact zijn met ons potentieel, met onze bron van mogelijkheden. Bedenk nu vanuit die bron van mogelijkheden elke dag opnieuw een actie die zo klein is dat niemand er nee tegen kan zeggen. Dat is de manier waarop topprestaties worden gerealiseerd. Prestaties die zo groot zijn dat die beperkende gedachten geen ruimte krijgen om in te grijpen.

Tip

Je kunt jezelf eens afvragen: naar welke stem luister ik eigenlijk als ik iets bijzonders wil realiseren: naar de stem van mijn beperkende gedachte of die van mijn potentieel?