Doneer je Facebook, Twitter of LinkedIn profiel voor een dag aan Artsen Zonder Grenzen. Hiermee geef je deze organisatie toestemming om die dag maximaal 5 filmpjes of nieuwsfeiten te verzenden aan mensen in je netwerk.Dit is de centrale gedachte achter de actie die vanaf januari 2011 loopt.

Vindingrijkheid als economisch principe voor Artsen Zonder Grenzen
Vindingrijkheid als economisch principe gaat over hoe je effectiever gebruik kunt maken van je kapitaalbronnen (financieel, creatief, menselijk, sociaal en spiritueel). Vaak worden mensen en organisaties afgerem in het realiseren van hun droom of ambitieuze doel omdat ze denken dat ze één van de hulpbronnen missen. Bijvoorbeeld: ‘hier hebben we geen geld voor, we missen de kennis, we hebben niet de juiste mensen, enzovoorts.

Vindingrijk zijn betekent: anders kijken naar je kapitaal waardoor je nieuwe mogelijkheden ziet.
Gebruikelijk voor goede doelen is om mensen te vragen geld te doneren (financiële kapitaal) of om je als vrijwilliger in te zetten (menselijke kapitaal). De doorbraak in deze aanpak is dat mensen worden aangesproken om hun sociale kapitaal (netwerk, relaties) in te zetten.

Het kernprincipe van Grote Denkers Kleine Denkers is om te leven en werken vanuit je Bron: je bewustzijn van je onuitputtelijke kapitaal dat je tot je beschikking hebt om te bereiken wat je wilt. Hierdoor gaat ook de kapitaalstroom van Artsen Zonder Grenzen stromen.